aptroot.nl Bart Aptroot's blogfolio

Jonge honden onder vuur


De ambitie om architect te zijn stond centraal in een groepsgesprek dat ARCAM onlangs organiseerde tussen jonge architecten die minder dan vijf jaar geleden hun bureau oprichtten. Wat dat inhoudt bleek voor iedereen anders te liggen. Het realiseren van een gebouw is voor sommigen, zoals Marten de Jong (Emma), de ultieme ambitie. Anderen, zoals Anne Holtrop, vinden dat slechts een facet en refereren daarbij aan de grote invloed die papieren werken als Constant’s Nieuw Babylon op de architectuur hebben gehad. De opvatting, dat een eigen bureau het beste middel is om de hoogst persoonlijke visie op de inhoud van het vak te realiseren, werd echter breed gedeeld. Blijkbaar bestaat in de huidige Nederlandse ontwerppraktijk weinig ruimte om carrière te maken. De bestaande bureaus zijn hiervoor niet groot genoeg.

De nieuwe generatie architecten realiseert zich, dat ze een lange weg hebben af te leggen en als klein bureau weinig kunnen afdwingen. Ze hebben zichzelf een pragmatische ontwerphouding aangemeten. Wim Quist merkte bij de opening van de tentoonstelling op: “Ik heb het gevoel dat deze generatie alleen maar met de opdrachtgevers mee kan praten. Ik mis weerbarstigheid.” Michiel Cohen verweet de jonge ontwerpers “naïviteit en gebrek aan ruggengraat” en dat ze pas achteraf in staat zijn hun werk vanuit een ambitie te verklaren.

Opmerkelijk is, dat volgens een onderzoek van de BNA op dit moment 98% van de aankomende architecten verwacht binnen 10 jaar een eigen bureau te hebben. Ze volgen daarmee een trend die overal in het bedrijfsleven zichtbaar is. Met een laptop en een registratie bij de Kamer van Koophandel heb je al een bedrijf. Maar van de zijde van de overheid en van de opdrachtgevers wordt steeds meer professionaliteit gevraagd, die alleen wordt geleverd door de grotere bureaus. De jongste generatie dreigt zo de boot te missen. Wellicht ligt hier een gat in de markt voor intermediaire bouwkundige bureaus die de professionaliteit van deze bureaus aanvullen.

Bart Aptroot

Het groepsgesprek in ARCAM (Amsterdam) vond plaats op vrijdag 26 oktober 2007. Aan het gesprek namen deel: BAVAVLA (Bas van Vlaenderen), Elastik, Emma, Equipe voor Architectuur en Urbanisme, Olaf Gipser Architects, HENK, Anne Holtrop, Marc Koehler, LOOS ARCHITECTS en Studio JVM Architecture + Urban Strategies. De discussie werd georganiseerd naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Working Apart Together’ die op dezelfde plek was te zien tot 17 november.

Op 26 oktober vond in architectuurcentrum ARCAM te Amsterdam plaats, zoals BAVAVLA, HENK, Anne Holtrop, Studio JVM en Loos Architects. Ook werd dit groepsgesprek bijgewoond door enkele vertegenwoordigers van de oudere jonge bureaus zoals NEXT en VMX en van de oudere garde zoals CEPEZED.

De Architect, December 2007

Comments are closed.