aptroot.nl Bart Aptroot's blogfolio

India builds

Eeuwig bescheiden gaat het land problemen te lijf waarvan de getallen je laten duizelen, zoals het huisvestingsprobleem van een paar honderd miljoen mensen of het ontwikkelen van de infrastructuur in een stad als Mumbai die naar verwachting in 2050 vijftig miljoen inwoners zal tellen.

ARCAM nodigde vijf jonge Indiase architecten uit om een beeld te schetsen van ‘hun’ stad, de problemen en de ontwikkelingen. ARCAM koppelde hieraan een seminar met deze en andere Indiase architecten als sprekers, alsmede de Nederlander Lodewijk Brunt.

Lange tijd was er in India weinig aandacht voor de stedelijke cultuur. De steden hebben hierdoor een enorme achterstand in de ontwikkeling van infrastructuur en woningbouw.

Door de liberalisatie in de jaren negentig veranderde dit. Maar tegelijk nam de migratie van het platteland naar de steden toe. De onderontwikkelde steden konden deze toestroom niet aan. Er wordt daarom vaak uitgeweken naar nieuwe locaties om daar moderne steden te bouwen. Cultureel erfgoed dreigt te verdwijnen door verloedering of onzorgvuldige planning.

Er is in India voldoende politieke wil en genoeg geld aanwezig om de problemen in de bestaande steden aan te pakken. De sprekers op het seminar schetsten tal van vooral infrastructurele voorbeelden waarvan de aanpak voortvarend is, maar ze spraken ook over de moeilijkheid om tot een uitvoerbaar beleid voor huisvesting van de laagste inkomensgroepen te komen.

Binnen de professie van architecten worstelt men met de hernieuwde belangstelling voor de stedelijke cultuur. De architecten willen het anders aanpakken dan hoe het in China gebeurt. Daarbij moeten de architecten in India volgens eigen zeggen nog leren omgaan met het hebben van geld en aandacht.

Met de nadruk op de problemen van het land die wellicht gewoon één of twee generaties nodig hebben, bleven in de seminar interessante nieuwe ontwikkelingen wat onderbelicht. Zo ontstaan er terloops in India interessante fusies tussen de Amerikaanse shopping mall en de eigen bazaar. Wellicht zullen we de komende jaren uit India nog veel innovaties uit India zien omtrent het (stede)bouwen met beperkte ecologische footprint.

De Architect, December 2008

Comments are closed.